Safeerat Al Islam

Libreng pag-aaral ng Islam.

Inaanyayahan ang lahat sa libreng pag-aaral ng Islam.
Pagsulat at pagbasa ng mahal na Qur’an
Pagsulat ng alpabetong arabic
at kaalaman sa lahat ng bagay sa Islam
Mga katuruan at aral at ang sunnah ng propeta muhammad (saw)

Verified by ExactMetrics